ویدئوهای اخیر

ایمنی درمانی سرطان چیست؟

ایمنی درمانی روشی است که در آن از بخش هایی از دستگاه ایمنی بدن برای مقابله با بیماری هایی مانند سرطان استفاده می شود. ایمنی درمانی در چند دهه گذشته به جزء مهمی از درمان...

درباره قالیچه پرنده

قالیچه پرنده حضرت سلیمان؛ افسانه است یا واقعیت؟ قالیچه پرنده حضرت سلیمان در روایت های بسیاری مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما آیا براستی چنین قالیچه پرنده ای وجود داشته...