دسته بندی - ترسناک

روح سرگردان ترسا فیدالگو

با سلام به همراهان همیشگی کانال جعبه سیاه ، امروز در این ویدیو داستان شیح سرگردان ترسا فیدالگو را با هم بررسی خواهیم کرد که ادعا می شود توسط انسانها...